วิธีใช้ถังดับเพลิง

วิธีใช้เครื่องดับเพลิง
ภาพ ขั้นตอน ท่องจำให้ขึ้นใจ ข้อสังเกตและข้อควรระวัง
  การหิ้วถัง สี่นิ้วเรียงชิดติดกัน
จับใต้คันบีบด้านล่าง
หันสายฉีดไปด้านหน้า ห้ามยกหิ้วที่โคนสายฉีดเพราะอาจทำ
ให้หัก ขาด จนใช้งานไม่ได้
  การนำพา แล้วนำพาไป ควรนำไปที่เกิดเหตุ 2 ถัง เพื่อสำรอง ถ้าระงับไม่อยู่ในถังเดียว
  พอเห็นแสงไฟ ไม่เห็นแสงไฟอย่าฉีด
  การเข้าดับ ให้เข้าเหนือลม หากเข้าใต้ลม ก๊าซพิษควันไฟจะถูกพัดเข้าหาตัว
  ระยะเหมาะสม 3 ถึง 4 ม.ถ้าชนิดซีโอทู 1½ ม. ถึง 2 ม.
  การดึงสลัก ดึงสลักออกมา หมุนให้เส้นพลาสติกที่คล้องสลัก ขาดก่อน
  ยกสายฉีด ยกสายฉีดตรงหน้า ควรสังเกตให้แน่ใจว่า จะนำสายฉีดออกใช้ได้อย่างไร
  บีบคันบีบ บีบคันบีบฉับพลัน บีบคันบีบอย่างแรง และต่อเนื่อง
  ส่ายหัวฉีด ส่ายหัวฉีดไปมา ส่ายหัวฉีดเพื่อให้สารดับไฟจากถัง ครอบคลุมฐานของไฟ
  เป้าหมายตรงหน้า ตามองเป้าหมาย ก้มหรือย่อตัวเล็กน้อยเพื่อหลบควันและความร้อน
  ฉีดที่ฐานไฟ ฉีดกลบฐานของไฟ
  ฉีดจากใกล้ไปไกล เมื่อแรงดันในถังลดลง ควรก้าวเดินเข้าสู่เป้าหมายอย่างระมัดระวัง
  ดับให้สนิท ดับได้แน่นอน ต้องแน่ใจว่าไฟดับ ก่อนถอยอกจากที่เกิดเหตุ
 
หมายเหตุ
• เครื่องดับเพลิงแบบสะสมแรงดัน จะมีประสิทธิภาพในการดับไฟสูง ใน 10 วินาทีแรกเท่านั้น (ระยะเวลารวมใน 1 ถังส่วนใหญ่ประมาณ 20 วินาที)
ก่อนฉีดใช้จึงควรมั่นใจว่า จะฉีดได้ถูกเป้าหมาย
• ก่อนนำเครื่องดับเพลิงไปใช้ ต้องมั่นใจว่าเครื่องดับเพลิงนั้นใช้ได้ และใช้ให้ตรงกับประเภทของไฟ
• ควรฉีดใช้เมื่อเห็นแสงไฟเท่านั้น
• ระวังอันตรายจากแก๊สพิษ ควันไฟ และการขาดอากาศหายใจ
• ไม่ควรเข้าดับไฟคนเดียว
• ไม่มั่นใจ  อย่าเสี่ยง !
 
“เดินชิดขวา”  ทิศทางคนไทยเดินอย่างปลอดภัย
 
เป็นกฎสากลในเรื่องทิศทางการเดินอย่างปลอดภัย  คือ ให้เดินสวนทิศรถยนต์วิ่ง  ประเทศไทยเรา  รถวิ่งชิดซ้าย  คนจึงเดินชิดขวา
เพื่อจะได้แลเห็นกันทั้งรถทั้งคน อีกทั้งในกรณีฉุกเฉิน ที่มีฝูงชนจำนวนมาก การหนีภัยจะได้รับความปลอดภัยมากขึ้น
ไม่สับสนและไม่เกิดการชนหรือกีดขวางทางกัน คนไทยทุกคน จึงควรสำนึกและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันนี้ คือ
 
“รถวิ่งชิดซ้าย คนเดินชิดขวา” (เวลาสวนกัน)
 
ยามวิกฤติจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้คนจำนวนมาก  ในสถานที่คับแคบให้ใช้คำว่า
“เดินชิดขวา – แถวเรียงเดี่ยว – ห้ามดึง – ห้ามดัน – ห้ามผลัก – ห้ามแซง – ก้มตัวต่ำ” (ในกรณีมีควัน)
 
สรุป  ตัวเลขรักษาชีวิต  ……… คือ   “3 – 4 – 6  เดินชิดขวา  รักษาชีวิต”